Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

Februari 2015 - Singsby sångkör

01.02.2015 kl. 16:38
Singsby sångkör är Månadens kör i februari 2015

 

Kort om Singsby sångkör

Singsby sångkör är en blandad, finlandssvensk kör som idag är verksam inom Korsholms vuxeninstitut. Kören grundades 1925 och fyller därmed 90 år i år. Tidigare har kören mest fokuserat på traditionell finlandsvensk folkmusik men under de senaste åren har vi försökt bredda vår repertoar. För att även i framtiden ha en levande finlandssvensk körverksamhet krävs insatser och genom olika projekt har vi försökt utnyttjat körsången mera mångsidigt och göra den mera attraktiv genom ett tätare samarbete med professionella musiker, såsom solister och orkestrar. Våra tidigare konserter har varit lyckade och lockat stor publik. Tack vare våra satsningar har vi lyckats få flera nya sångare till kören.

År 2009 startade vi vårt första större projekt med Evert Taube musik. Konserten blev så uppskattad att vi fick lov att arrangera den tre gånger, varje gång för fullsatt konsertsal. År 2012 arrangerade kören en dansbandskonsert på Carpella när Replotbron fyllde 15 år.  De österbottniska solisterna Charles Plogman, Linda Backgren-Holm, Tom Käldström och Erkki Mendelin framförde sånger till ackompanjemang av Singsbykören, Stig Snickars, Tommy's orkester och en stråkkvartett. Enligt en recension hade något motsvarande, musikaliskt sett, aldrig tidigare gjorts i Österbotten. Vårt senaste projekt har varit att ordna flera konserter med 60-tals musik tillsammans med Kvevlax Sångkör och Helsingbykören, den senaste konserten hölls i Umeå under Kulturhuvudstadsåret 2014.

Körens medlemmar kommer idag från Singsby, Karperö, Koskö, Smedsby, Helsingby, Grönvik och Vasa. Kören grundades dock i Singsby och verksamheten var under många år stationerad där.

 

Vem är körens dirigent?

Vår dirigent heter Jenny Mendelin, en Vasaflicka som brunnit för musiken ända sedan barnsben. Hon började ta pianolektioner som 6-åring hos Gösta Nyman. Sin musikaliska utbildning fick hon i musikgymnasiet, varefter hon fortsatte till Kuula institutet. Hennes far Erkki Mendelin, som varit stor inspirationskälla för Jenny, är bl.a. känd från Vasa Opera. Jennys  fritid dedikerar hon fullt till musiken. Hon är dirigent för två körer; Singsbykören och Wasa Bygdekör. Hon sjunger även i en a cappella grupp; Room7. Jenny komponerar egna sånger och uppträder ofta på bröllop och andra fester.

 

Vad har ni på gång just nu?

Nu när vi i år fyller 90 år kommer vi att fira med en 1:a maj konsert vid Singsby UF, en jubileumskonsert den 15.11 i Kulturhuset i Korsholm och en körresa den 19-22.11 till Prague Advent Choral Meeting. 

På första maj konserten sjunger vi in våren. Konserten kommer att vara gratis och öppen för alla som vill komma och lyssna och delta i de aktiviteter vi ordnar. Programmet kommer bl.a att bestå av en vårkonsert, servering och diverse aktiviteter för barn. 

Före jubileumskonserten har vi en mottagning för de som vill uppvakta kören. Under konsert framför vi både gamla och nya sånger ur vår breda repertoar. Konserten kommer att byggas upp av flera olika musikgenrer, såsom visor, operetter, dansbandsmusik, 60-tals musik etc. Förutom kören deltar flera inbjudna solister, tidigare dirigenter och musiker. Både under mottagningen och konserten bjuds på kaffe och tårta.

Prague Advent Choral Meeting är det största och mest välbesökta körevenemanget i Prag före jul. Körmötet är avsett för körer världen över och i fjol deltog 56 körer från 17 olika länder. Mötet är ett utmärkt tillfälle att lära känna körer från olika länder, att sjunga tillsammans och knyta nya kontakter. Inför konserterna i Prag kommer Singsbykören att ytterligare bredda repertoaren med gospel musik. Vi kommer att ha två egna 30-minuters framträdanden i två av kyrkorna i Gamla stan och på Prags julmarknad. Festivalens höjdpunkt är en gemensam konsert där alla körer deltar. Denna vänskapskonsert arrangeras på lördag eftermiddag i en kyrka.

Förutom att vi under 2015 arrangerar vårt jubileum delar vi också i samövningarna inom VSMF där vi övar till den gemensamma musikalen ”Vi möts i musiken”. Musikalen framförs vid Carpella i Korsholm lördagen den 6.6 2015.

 

När och var övar ni?

Vi övar på måndagskvällar kl. 19.00 i Seniorhuset i Korsholm. Det är en passande lokal för oss och under övningarna hinner vi också lite med social samvaro under kaffepausen. Inför konserter håller vi ofta extra övningar och körläger.

 

Hur blir man medlem i kören?

Man kan bli medlem i kören genom att komma med på våra övningar och pröva på att sjunga med oss. Man behöver inte nödvändigtvis ha sjungit i kör tidigare, men det är en fördel om man har erfarenhet av sång och musik. 

 

Vad är det bästa med Singsby sångkör?

Det finns en samhällelig samsyn att körsång bidrar till människans positiva utveckling och välbefinnande, att det stöder individers musikaliska och sociala utveckling och att det inte minst har hälsobringande och gemenskapsstiftande effekter som gynnar samhällets utveckling i sin helhet. Körsång är även i Svenskfinland en betydelsefull fritidssysselsättning. Ett vanligt problem för finlandssvenska körer idag är nyrekryteringen av yngre medlemmar. Detta har vi tagit till oss. Vi är en samling glada amatörer med en väldigt bra dirigent! Hon ger oss de utmaningar vi behöver och klarar av att ta emot. För oss är både den musikaliska och sociala utvecklingen viktig och framförallt att vi har roligt. Och det har vi!

Bengt Beijar
Ordförande i Singsby Sångkör

Läs mer på www.singsby.sangochmusik.fi