Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

Oktober 2015 - Aurorakören

01.10.2015 kl. 00:00
Åbobaserade Aurorakören är oktobermånads kör.

Berätta kort om Aurorakören

Aurorakören i Åbo grundades 1963 och leddes under sina 34 första år av director cantus  Paul Jansson. Den består i detta nu av 28 sångare i tre generationer. Repertoaren håller sig för det mesta inom populärmusiken: visor av olika slag, schlager och pop, evergreens och julsånger, plus enstaka klassiska stycken. Vi sjunger både a cappella och till piano och väver gärna in något instrument när det finns tillgängligt, just nu har vi en duktig saxofonist i leden. Aurorakören ger i allmänhet 3-4 konserter per år, plus mindre uppträdanden. Kören har uppträtt på olika håll i Finland och också sjungit utomlands, i Sverige, Estland, Tyskland och Spanien. Skivinspelningarna har hunnit bli åtta, den senaste är Spegling, som utgavs till körens 50-årsjubileum 2013.

Vem är körens dirigent?

Efter att Paul Jansson avgick 1997 har kören haft fem dirigenter, Carl-Ove Björkman, Eva-Christina Pietarinen, Sören Hakola och Mats Lillhannus. Sedan början av 2014 leds Aurorakören av Sanna Kola.

Vad har ni på gång just nu?

Inför 50-årsjubileet fanns en idé om att lyfta fram musik från körens första tider. Den tanken förverkligades inte ännu vid jubileumskonserten. Men i våras blev konsertprogrammet Sounds of the Sixties färdigt. Det består av ca tjugo sånger, finländska, svenska, amerikanska och brittiska, bland dem fem Beatlessånger. Konserten gavs i våras i Pargas och Åbo och i höst sjunger vi sextiotalsmusik på Wrethalla i Kimito 11.10 och i Tammerfors på Fars dag 8.11.

Också annars är det en späckad höst. Vi startade övningarna redan i mitten av augusti för att kunna delta i det nya roliga projektet Aurajoella raikaa 26.8 som förenar åbokörer med gemensam sång på Domkyrkans trappa. Efter det följde enskilda uppträdanden på krogar längs Aura å.

I början av oktober uppträder vi i Åbo stadsbibliotek på en välgörenhetstillställning som ordnas av anhöriga till psykiskt sjuka. I slutet av oktober deltar vi i en kyrkokonsert tillsammans med Martin seurakunnan kuoro och Sjömanskyrkans i Hamburg kör – som vi besökte för ett år sedan.

Anhopningen av uppträdanden har gjort att vi i år måste avstå från vår traditionella julkonsert i Söderlångvik i Dragsfjärd. Däremot medverkar vi i Åbo svenska församlings De vackraste julsångerna lö 12.12 och uppträder på Svenska Klubbens julfest 17.12.

När och var övar ni?

Aurorakören övar varje måndag kl 18-20 i Gillesgården, samt håller körläger 1-2 ggr per termin.

Hur blir man medlem i kören?

Genom att ta kontakt med t ex körens ordförande Tove Skrifvars på tove.skrifvars(at)turku.fi eller helt enkelt dyka upp för insjungning vid någon övning.

Vad är det bästa med Aurorakören?

Det är nog trivseln, sångarglädjen och det så kallade Aurorasoundet som trots sångar- och dirigentbyten bestått i över 50 år. Både recensenter och publik har många gånger lyft fram vår sångarglädje och den tycks också smitta av sig på lyssnarna. Vi är sångare i olika åldrar och med olika bakgrund och kanske just därför trivs vi så bra ihop. Aurorakören är ett sammanhang och en lyckad balans mellan tradition och förnyelse.

Tove Skrifvars, ordförande


Läs mer om kören på www.aurorakoren.fi