Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

Januari 2016 - Maximuskören

01.01.2016 kl. 02:00
Maximuskören är januari månads kör.

Kort om Maximuskören

2014 fyllde Maximuskören 10 år. Detta firades i Särkimo skola, Maxmo. Förutom sånger ur körens tioåriga historia, bestod repertoaren då av visor ur Lena Stenlunds (Jakobstad) ”Med örat mot jorden”. Efter dessa projekt beskrevs Maximuskören i pressen som ”kören som vågar pröva nytt”!

För övrigt hör till standardprogrammet julkonsert, vårkonsert samt uppträdande med sångprogram på olika ställen där vi efterfrågas. Dessutom har vi samarbetat med sångsolister, tonbildare/röstvårdare, instrumentalister, stråkkvartett samt andra körer. Vi har också varit på längre och kortare körresor. Antalet körmedlemmar har växlat under åren från ca 12 till 21. För närvarande består Maximuskören av 16 körmedlemmar. Körmedlemmarna kommer från Maxmo skärgård, Vörå, Korsholm och Vasa.

Vem är körens dirigent?

Sedan 2006 fungerar Peter Sjöblom som dirigent. Peter har lång erfarenhet som sångare och dirigent, skriver egen musik och arrangerar – bl.a. för Maximuskören.

Vad har ni på gång just nu?

Under detta läsår förbereder vi oss för sångfesten i Karleby, juni 2016. Där kommer vi att sjunga med i den stora förbundskören samt bjuda på lite egen körsång i en ”minikonsert”. Det är med viss förväntan man åker i väg på sångfest för att sjunga med egen kör, sjunga med andra samt lyssna på andra körer och ensembler. I bästa fall hinner vi även med en egen vårkonsert i vår närregion.

När och var övar ni?

Vi övar onsdagskvällar kl. 18.30-20.15 i Särkimo skola i Maxmo skärgård.

Hur blir man medlem i kören?

Kom helt enkelt med på våra övningar och prova att sjunga med oss. Om du inte vet i vilken stämma du hör hemma, hjälper dirigenten dig gärna att hitta din rätta plats. Nya körmedlemmar är välkomna! Speciellt herrstämmorna behöver förstärkning!

Vad är det bästa med Maximuskören?

Maximuskören är en trevlig, gemytlig kör där det är lätt att känna sig hemma. Gemenskapen är god och man kommer gärna till övningarna. Skulle det emellanåt kännas tungt att ta sig till körövningen, man är trött och kanske inte formen är den bästa, så brukar ändå de flesta säga sig vara piggare och gladare efter övningen. Sång och musik ger mervärde samt högre livskvalitet.