Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

Box sångkör

01.02.2018 kl. 01:00

Box sångkör grundades 1919 och firar alltså snart 100 år av körsång i sydöstra Sibbo. Vi är en blandad kör som sedan tio år leds av Gustav Antell.

Genom att vi är en sektion i Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo (VaHiSös) har vi våra rötter djupt i ungdomsföreningsverksamheten. Vi strävar efter att vara en aktiv och närvarande kör i regionens byar och värna om de ideal som utmärkande för de finlandssvenska ungdomsföreningarna. 

Vi samarbetar regelbundet med andra körer i Sibbo och inom Borgånejdens sång- och musikförbund som vi är en del av. Sibbo Spelmanslag deltar ofta i våra konserter och kören blir då och då ackompanjerad av Box Hornorkester, senast i temat till Lloyd Webbers Phantom of the Opera och Merikantos Sommarvals.

Vår repertoar är bred och omfattar allt från traditionell finlandssvensk körsång till svensk och finsk pop. Vi strävar efter en musikalisk mångfald där också visor och sånger av lokala förmågor lyfts fram. De kan till exempel vara komponerade och arrangerade av körens egna medlemmar eller höra till folktraditionen i Sibbo skärgård   

Vårt musikaliska hem är föreningslokalen Skattåkersberg i Box. Där ordnar vi egna konserter och deltar då och då i VaHiSös evenemang.  I adventstider sjunger vi traditionella julsånger i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka och Kullo bykyrka.

Vi arbetar som en kurs inom Sibbo Medborgarinstitut, vilket också medför ett pedagogiskt ansvar. Därför håller vi regelbundet workshoppar där vi övar musikaliska färdigheter under ledning av vår dirigent eller andra professionella musiker.   

Vi övar onsdagar klockan 19-21 i Boxby skola. Det går bra att bara titta in på en övning eller kontakta ordförande Kaj Kaiser tel. 040-5450217.

I år arbetar vi i första hand med vårt 100-års jubileum som firas på våren 2019. Vi övar in en repertoar med stark anknytning till vår historia och identitet. Utöver sången samlar vi in fotografier, anekdoter och skriftligt material för en historik och utställning.

I sommar arrangerar vi allsång för Boxbor, och före det sjunger vi på Körkavalkaden i Nickby tillsammans med andra Sibbokörer och åker på Körkalaset till Åland i april.

Leo Gammals