Finlands Svenska Körförbund

Finlands Svenska Körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela Svensk-Finland. Förbundet fungerar som ett självständigt specialförbund inom Finlands svenska sång- och musikförbund r.f. Till förbundet hör 51 blandade körer med totalt 1 339 medlemmar (år 2012).