Finlands Svenska Körförbund

Finlands Svenska Körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela Svenskfinland.

Ge dina förslag till FSK:s repertoar på Sång- och musikfesten 2021!

Finlands Svenska Körförbund vill gärna få in din körs förslag på vilka sånger som FSK gemensamt ska sjunga under Sång- och musikfesten som ordnas 2021 i Helsingfors. Sångfestens konstnärliga ledare Kari Turunen har bett alla förbund komma in med fyra förslag i fyra olika kategorier (en folkvisa, en klassiker, en ny sång och en "fantasia", det vill säga vad som helst).
För att få så mycket stöd som möjligt från våra medlemmar vänder vi oss nu till er och ber er komma med sådana förslag som just er kör vill sjunga. FSK:s musiknämnd går sedan igenom förslagen och sammanställer ett gemensamt förslag till Turunen.

Ni kan gå in detta Google-formulär för att fylla i era önskemål.

FSK valde ny ordförande

FSKs medlemskörer valde Anne Peltomäki från Box sångkör till ny ordförande under höstmötet i Helsingfors den 27.10 2018.

Förbundsmöte i Helsingfors

FSK:s höstmöte hålls lördagen den 27.10 2018. Dagen börjar kl 12:00 med ett informations- och diskussionsmöte, speciellt riktat till körernas ordförande och kontaktperson, och fortsätter med höstmöte kl 14:30. Läs mer under rubriken Förbundsmöte.

Värdesedlar att ansöka

Körer som är medlemmar i Finlands svenska körförbund kan ansöka om reseersättning för upp till 100 euro per kör, när körens dirigent deltar i dirigentkurs eller motsvarande fortbildning. Maximalt 10 ersättningar betalas ut och endast en värdesedel kan beviljas per ensemble.

Enskilda körer kan också få stöd för att anlita en utomstående tonbildare eller röstvårdare. Då är värdesedeln värd 200 euro per kör. Maximalt 15 värdesedlar delas ut och endast en värdesedel kan beviljas per ensemble.

Ansökningsblankett för tonbildare/röstvårdare

Ansökningsblankett för reseersättning

Ansökningblanketterna öppnar sig i ett nytt fönster.

Eventuella frågor kan skickas på adressen sekreterare(at)fsk.fi.