Finlands Svenska Körförbund

Finlands Svenska Körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela Svenskfinland.

Vårmöte i Vasa

FSK sammankallar sina medlemskörer till ordinarie vårmöte den 6 april 2019 kl 12:00 på hotell Scandic Vasa, Rostensgatan 6, Vasa. Mötet inleds med kaffe och salt tilltugg. Stadgeenliga ärenden. Alla ordinarie medlemskörer har rätt att sända en röstberättigad representant för varje 25 st medlemmar. Fullmakt medtas.

Förbundsstyrelsen

Workshop

Kom och testa att sjunga barock, romantik och modern musik med FSK i Tammerfors Svenska Samskola 26-27 oktober 2019. Våra guider på den musikaliska resan kommer bl.a. att vara våra duktiga medlemmar i FSKs musikutskott Niels Burgmann, Petter Eklund, Bill Ravall, Kristian Nyman och Karin Pedersen. Resultatet av allt övande kommer att utmynna i en konsert på söndag eftermiddag i Viinikka kyrka. FSK samarbetar med Tammerfors svenska församling, som håller en kort gudstjänst i samband med konserten. Vi kommer även att ha med oss några musikanter för en mera fullständig upplevelse!

För inkvartering rekommenderas hotell Scandic Hämeenpuisto, som ligger 450 m från skolan. Kostnaderna för workshopen är inte ännu fastslagna men anmälningsavgiften kommer att inkludera middag, övningar, noter och mellanmål. Resor och boende ingår inte. Deadline för anmälan är 5 juni 2019.

Mera information följer vartefter planerna framskrider!

Ge dina förslag till FSK:s repertoar på Sång- och musikfesten 2021!

Finlands Svenska Körförbund vill gärna få in din körs förslag på vilka sånger som FSK gemensamt ska sjunga under Sång- och musikfesten som ordnas 2021 i Helsingfors. Sångfestens konstnärliga ledare Kari Turunen har bett alla förbund komma in med fyra förslag i fyra olika kategorier (en folkvisa, en klassiker, en ny sång och en "fantasia", det vill säga vad som helst).
För att få så mycket stöd som möjligt från våra medlemmar vänder vi oss nu till er och ber er komma med sådana förslag som just er kör vill sjunga. FSK:s musiknämnd går sedan igenom förslagen och sammanställer ett gemensamt förslag till Turunen.

Ni kan gå in detta Google-formulär för att fylla i era önskemål.

Värdesedlar att ansöka

Körer som är medlemmar i Finlands svenska körförbund kan ansöka om reseersättning för upp till 100 euro per kör, när körens dirigent deltar i dirigentkurs eller motsvarande fortbildning. Maximalt 10 ersättningar betalas ut och endast en värdesedel kan beviljas per ensemble.

Enskilda körer kan också få stöd för att anlita en utomstående tonbildare eller röstvårdare. Då är värdesedeln värd 200 euro per kör. Maximalt 15 värdesedlar delas ut och endast en värdesedel kan beviljas per ensemble.

Ansökningsblankett för tonbildare/röstvårdare

Ansökningsblankett för reseersättning

Ansökningblanketterna öppnar sig i ett nytt fönster.

Eventuella frågor kan skickas på adressen sekreterare(at)fsk.fi.