Finlands Svenska Körförbund

Finlands Svenska Körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela Svenskfinland.

FSK valde ny ordförande

FSKs medlemskörer valde Anne Peltomäki från Box sångkör till ny ordförande under höstmötet i Helsingfors den 27.10 2018.

Förbundsmöte i Helsingfors

FSK:s höstmöte hålls lördagen den 27.10 2018. Dagen börjar kl 12:00 med ett informations- och diskussionsmöte, speciellt riktat till körernas ordförande och kontaktperson, och fortsätter med höstmöte kl 14:30. Läs mer under rubriken Förbundsmöte.

Värdesedlar att ansöka

Körer som är medlemmar i Finlands svenska körförbund kan ansöka om reseersättning för upp till 100 euro per kör, när körens dirigent deltar i dirigentkurs eller motsvarande fortbildning. Maximalt 10 ersättningar betalas ut och endast en värdesedel kan beviljas per ensemble.

Enskilda körer kan också få stöd för att anlita en utomstående tonbildare eller röstvårdare. Då är värdesedeln värd 200 euro per kör. Maximalt 15 värdesedlar delas ut och endast en värdesedel kan beviljas per ensemble.

Ansökningsblankett för tonbildare/röstvårdare

Ansökningsblankett för reseersättning

Ansökningblanketterna öppnar sig i ett nytt fönster.

Eventuella frågor kan skickas på adressen sekreterare(at)fsk.fi.