Finlands Svenska Körförbund

Finlands Svenska Körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela Svenskfinland.

Workshop 26-27.10 2019

Kom och testa att sjunga barock, romantik och modern musik med FSK i Tammerfors Svenska Samskola den 26-27 oktober 2019. Våra guider på den musikaliska resan kommer bl.a. att vara våra duktiga medlemmar i FSKs musikutskott Petter Eklund, Bill Ravall, Kristian Nyman och Karin Pedersen. Resultatet av allt övande kommer att utmynna i en konsert på söndag eftermiddag i Viinikka kyrka. FSK samarbetar med Tammerfors svenska församling, som håller en kort gudstjänst i samband med konserten. Vi kommer även att ha med oss några musikanter för en mera fullständig upplevelse!

Bindande anmälan före den 10.9.2019.

Läs mera

Ansök om FSKs värdesedlar

En kör som är medlem i Finlands svenska körförbund kan ansöka om reseersättning på max 100 euro, t.ex. för att sända körens dirigent på dirigentkurs eller annan fortbildning. FSK delar årligen ut upp till 10 värdesedlar för resor, dock endast en per kör och år.

Enskilda körer kan också få stöd för att anlita en utomstående tonbildare eller röstvårdare. Maximalt 15 värdesedlar för tonbildning á 200 euro delas ut och endast en värdesedel kan beviljas per kör och år.

Ansökningsblankett för tonbildare/röstvårdare

Ansökningsblankett för reseersättning

 

Kontakta FSK under fliken Kontakt i menyn högst upp på sidan om ni har frågor!


Vårmöte i Vasa

FSK sammankallar sina medlemskörer till ordinarie vårmöte den 6 april 2019 kl 12:00 på hotell Scandic Vasa, Rostensgatan 6, Vasa. Mötet inleds med kaffe och salt tilltugg. Stadgeenliga ärenden. Alla ordinarie medlemskörer har rätt att sända en röstberättigad representant för varje 25 st medlemmar. Fullmakt medtas.

Förbundsstyrelsen

Ge dina förslag till FSK:s repertoar på Sång- och musikfesten 2021!

Finlands Svenska Körförbund vill gärna få in din körs förslag på vilka sånger som FSK gemensamt ska sjunga under Sång- och musikfesten som ordnas 2021 i Helsingfors. Sångfestens konstnärliga ledare Kari Turunen har bett alla förbund komma in med fyra förslag i fyra olika kategorier (en folkvisa, en klassiker, en ny sång och en "fantasia", det vill säga vad som helst).
För att få så mycket stöd som möjligt från våra medlemmar vänder vi oss nu till er och ber er komma med sådana förslag som just er kör vill sjunga. FSK:s musiknämnd går sedan igenom förslagen och sammanställer ett gemensamt förslag till Turunen.

Ni kan gå in detta Google-formulär för att fylla i era önskemål.