Värdesedlar


FSK vill uppmuntra sina medlemskörer till aktiviteter som utvecklar körens samklang eller till ex.uppträdande mot önskad riktning genom att bevilja värdesedlar enligt ansökan.

Ansökningstiden är fortlöpande, värdesedlar beviljas av ordföranden för en årligen på förbundsmöten bestämd summa. 

Rese-ersättning 100€ / kör och år beviljas dirigenten för deltagande på dirigentkurs eller annan fortbildning.

Fortbildningsersättning 200€ / kör och år beviljas för en utomstående kursdragare för kördagar, tonbildning eller andra kurser.

Ansökningen kan göras fritt per epost eller med 'Ta kontakt' blanketten.