Musikutskott


Karin Pedersen, ordförande

Niels Burgmann, Nyland

Petter Eklund, Österbotten

Kristian Nyman, huvudstadsregionen

Misa Ståhl-Norrholm, Åboland och Åland