Om oss


Vem är vi som sitter i styrelsen och Musikutskottet?

Här står våra namn och epostadresser.

Ta gärna kontakt. 

Styrelsen tar sig an frågor som gäller förbundets administration och medlemskap samt verksamhet.

Musikutskottets medlemmar är alla yrkesmusiker. Där hittar vi pudelns kärna, orsaken till medlemskapet i detta förbund.