Finlands Svenska Körförbund

 

Finlands Svenska Körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela Svensk-Finland. Förbundet fungerar som ett självständigt specialförbund inom Finlands svenska sång- och musikförbund r.f.