På grund av säkerhetsskäl kommer vi tillsvidare att inte ha alla mötesdokument på hemsidan, som budget och bokslut, och inga kontaktuppgifter. 

Vi ber dig ta kontakt via kontaktrutan:)

 

Verksamhetsplan för år 2023

Som en del av den fyraåriga planen fram till följande sångfest 2026:

FSK planerar att årligen i samband med sitt höstmöte ha program av olika slag. Två år efter sångfeståret hålls ett större evenemang.

Höstmötesveckosluten kallas FSK-dagen.

Som inspirerande och kunskapstillförande verksamhet till medlemmarna erbjuds kurser och föreläsningar, samt praktiska övningar direkt med körerna under samlingsnamnet Körkompetens, med inspiration av FSD. För att modifiera FSD:s modell för FSK bildas en arbetsgrupp med medlemmar från styrelsen och Musikutskottet.

Vi strävar till att starta med körkompetenserna under våren 2023 för att fortsätta på hösten och våren 2024.

På hösten 2024 ordnas FSK-dag, och följande år startar Nordklang övningar och sedan har vi Sångfesten 2026 i tur.

Som stöd för informationen och kontakten har vi en Facebooksida som bjuder på information av olika slag gällande körsång.

Förbundets hemsida www.fsk.fi behöver uppdateras för att utvecklas till ett tryggare forum för medlemmarna.

Som en del av verksamhetsplanen:

Musikutskottets hälsningar från mötet 3.11.2022 för planering av verksamhet för FSK de närmaste åren:

1. Aktivering av förbundets användning av sociala medier.

Förbundet kunde ha en mera informativ roll gällande händelser av olika slag inom körvärlden. Musikutskotts- och styrelsemedlemmar kan alla skicka material till Maria Ljung som är vår chef i Facebook ärenden. Alla medlemmar kan i sin tur ta kontakt med styrelsemedlemmar för egna uppdateringar.

2. Förbundets sångböcker gås igenom och trycks i nya upplagor.

3. Körkompetens projekt startas för FSK. Utgångsläget i verkställandet är FSD:s modell. Projektet planeras enligt våra medlemmars önskemål och kan ledas av egna musiker men också utomstående föreläsare. Se texten ovan.

4. FSK:s midvintersällskap är en ny verksamhet för att erbjuda kunskap inom smala specifika områden. En dag lång workshop för intresserade en gång per år, där man enbart fördjupar sig i ett ämne per träff.

5. FSK:s egen nationella ’Körkavalkad’ ordnas var 5:e år, två år efter den stora sångfesten, cirkulerande på några större orter, i samband med FSK-dagen.

 


 

Jubileumsskrift


I november 2016 firade förbundet sitt 25-årsjubileum. Inför firandet sammanställdes en jubileumsskrift av Ulf Överfors. Jubileumsskriften kan du ladda ned här PDF